Voor wie?

Kinderen

Voor kinderen is kunstzinnige therapie meestal een fijne vorm van therapie. Zij vinden het leuk om te komen en noemen het vaak schilder- of tekenles (dit is het niet). Er wordt gewerkt vanuit de vraag van het kind. Deze vraag wordt door de ouders verwoord.

Vragen die kinderen hebben, kunnen liggen op het gebied van rouwverwerking, faalangst en onzekerheid, moeite met het kunnen concentreren of met het begrijpen van de wereld om hen heen. Ook kan een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind een reden zijn om kunstzinnige therapie te volgen. Soms is het goed om op een veilige plek persoonlijke aandacht te krijgen, omdat een kind niet lekker in zijn vel zit, zonder dat de reden hiervan meteen duidelijk is. Ook dan kan kunstzinnige therapie zinvol zijn.

Kinderen met ADHD, stoornissen in het autistisch spectrum, hoog gevoelige kinderen, ongeconcentreerde kinderen, en beelddenkers; zij kunnen baat hebben bij kunstzinnige therapie.

Volwassenen

Fysieke of psychische klachten kunnen aanleiding zijn om een kunstzinnig traject te gaan volgen. Volwassenen kunnen hun hulpvraag vaak zelf beter verwoorden, al is het absoluut niet noodzakelijk dat u bij de intake volkomen helder hebt wat het probleem is en wat de doelen zijn. Tijdens de intake en het diagnostisch werken proberen we samen helder te krijgen waar je aan wilt werken. We gaan samen op pad en zullen dus ook samen de route en de bestemming bepalen. Tijdens de intake en in de diagnostische fase zal gericht gevraagd en gekeken worden naar de doelen die gesteld kunnen worden.

Vragen waar volwassenen mee komen kunnen liggen op het gebied van zelfontwikkeling, zelfkennis en zelfontplooiing. Kunstzinnige therapie kan ontspannen en kan helpen bij het vinden en aangeven van grenzen. Problematiek uit het verleden kan door kunstzinnige therapie herkend en verwerkt worden. Ook bij fysieke problemen zoals bijvoorbeeld hoofdpijn of hyperventilatie kan kunstzinnige therapie zinvol zijn.