Wat is Kunstzinnige therapie?

Bij kunstzinnige therapie werk je aan je eigen gezondheid. Je kunt niet achterover leunen en een ander het werk laten doen. Als jij wilt veranderen, zul je daar zelf aan moeten werken. Natuurlijk doe je dat niet alleen. Door gerichte kunstzinnige opdrachten (schilderen, tekenen of boetseren) zullen er genezings- of veranderingsprocessen in gang gezet worden. Je kunt ondersteuning krijgen bij verschillende vragen of klachten.

Vuur

De kunstzinnig therapeut is geschoold in het kijken naar beelden en bespreekt samen met jou waar eenzijdigheden te zien zijn. Ben je meer een denker, een doener of een gevoelsmens? Als je te veel uit balans bent (het denken heeft bijvoorbeeld de overhand en je blijft maar piekeren) dan worden er andere oefeningen gegeven dan wanneer het voelen de overhand heeft (je reageert bijvoorbeeld erg emotioneel en komt niet tot helder denken).

Eva Mees, grondlegster van de kunstzinnige therapie in Nederland, verwoordt het zo:

“Het kunstwerk dat moet ontstaan is niet het doek of het beeld,
maar de gezonde mens”.

Het gaat er bij kunstzinnige therapie dus niet om, een mooi kunstwerk te maken. Je hoeft dan ook geen kunstzinnige ervaring te hebben of creatief te zijn.

Met kinderen wordt veelal met verhalen gewerkt. Ik kan een verhaal zoeken wat past bij de vraag van het kind. Beelden uit het verhaal worden getekend, geschilderd of geboetseerd. Zo kan het kind bijvoorbeeld kracht ontlenen aan het gemaakte werk of angsten verwerken. Verhalen die ik recent heb gebruikt zijn “Sterke Wanja” van Otfried Preusler en het verhaal over Ivan de Tsarenzoon, de vuurvogel en de grijze wolf.

Het kan ook zo zijn dat ik samen met het kind een verhaal maak. In de loop van de therapie ontwikkelt het verhaal zich. Een kind krijgt zo een sterke binding  met het verhaal. De therapie wordt afgestemd op de mogelijkheden en de interesses van het kind. Ik sluit het liefst zo nauw mogelijk aan op de belevingswereld van het kind. Dan zal er herkenning zijn en zal de therapie het meeste zin hebben.